Zasłużeni dla NSZZ "Solidarność"

 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" nadał tytuł Zasłużony dla NSZZ "Solidarność". Tytuł ten otrzymali: Marianna Popiełuszko, Abp Sławoj Leszek Głódż, Stanisław Płatek, ks. Henryk Bolczyk, ks. prałat Zbigniew Dołhań, Lech Kaczyński- pośmiertnie. Z Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" tytuł Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" otrzymał ksiądz prałat Zbigniew Dołhań.
 

Ksiądz prałat Zbigniew Dołhań ur. 21 lipca 1947 r. w Samborze. Ukończył Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne uzyskując w 1973 r. święcenia kapłańskie.

W czerwcu 1981 r. został przeniesiony z Wrocławia do Polkowic, gdzie sprawował posługę jako wikary w parafii pw. św. Michała Archanioła.

4 grudnia tegoż roku uczestniczył w poświęceniu kaplicy św. Barbary i sztandaru NSZZ „Solidarność” na polu głównym Zakładów Górniczych Polkowice.

14 grudnia na polu głównym ZG Polkowice, kiedy załoga po proklamowaniu stanu wojennego zaprotestowała strajkiem okupacyjnym udzielał wespół z ks. Gniatczykiem sakramentu spowiedzi i Komunii św. członkom komitetu strajkowego i górnikom.

Od 16 grudnia, kiedy strajkujące załogi górnicze okupowały kopalnię Rudna, odprawiał msze św. na polu głównym, z ks. Gniatczykiem i ks. Eugeniuszem Jankowiakiem z Głogowa, a następnie dołączył do strajkujących górników na szybie zachodnim, gdzie trwał udzielając pociechy kapłańskiej i sprawując przywództwo duchowe aż do spacyfikowania kopalni przez oddziały ZOMO.

W latach 1982 - 1984 trwał na duszpasterskiej placówce w Polkowicach jako duchowny wspierający podziemne struktury „Solidarności” Zagłębia Miedziowego, współorganizator pomocy, a od końca 1982 r. samodzielnie organizujący pomoc dla rodzin aresztowanych lub skazanych na więzienie członków „S”.

W tym czasie razem z ks. Gniatczykiem, a od roku 1983 samodzielnie odprawiał msze św. w intencji Ojczyzny, w kościele w Rynku w Polkowicach.

Ksiądz Zbigniew Dołhań udzielał swego mieszkania, a przede wszystkim był kapłanem wspierającym duchowo, krzepiącym Bogiem potrzebujących duchowego wsparcia uczestników zalążków MKK NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego. Można to przeczytać w aktach dochodzeń SB prowadzonych przeciw członkom tzw. „nielegalnych struktur „Solidarności” a dostępnych we wrocławskim oddziale IPN.

W czerwcu 1983 r. zorganizował pielgrzymkę górników – członków „Solidarności” - na mszę św. odprawioną na Partynicach we Wrocławiu przez Papieża Jana Pawła II.

Obecnie jest proboszczem parafii p.w. Wniebowzięcia NMP we Wrocławiu i budowniczym kościoła św. Ojca Pio na Partynicach.

Zobacz więcej zdjęć w galerii