Wybór członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki

 

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniach 5-6 września 2012 r., pracownicy Spółki dokonali wyboru 3 członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników: Józefa Czyczerskiego i Bogusława Szarka z NSZZ "Solidarnośc oraz Leszka Hajdackiego z ZZPPM.

Informację Zarząd Spółki przekazuje za Protokołem Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki w dniach 5-6 września 2012 r.

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki wejdą w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji z chwilą podjęcia stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.