Wolna niedziela dla wszystkich

 

W niedzielę, 4 marca przed marketami w największych miastach Polski związkowcy z „Solidarności” rozdawali ulotki promujące ideę ustanowienia niedzieli dniem wolnym od pracy.

4 marca 2012 ogłoszony został :Europejski Dzień Na Rzecz Niedzieli Wolnej Od Pracy.  W ten dzień związkowcy z Solidarności rozdawali ulotki w Legnicy pod Centrami handlowym: Carrefour, Real oraz Galerią Piastów.

- W każdą niedzielę w handlu pracuje według naszych szacunków ok. 250 tys. osób. W większości są to kobiety,którym odbiera się prawo do spędzenia tego dnia razem z rodzinami –mówi Alfred Bujara,przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków,Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.

„Solidarność”od lat prowadzi kampanie promujące ustanowienie niedzieli dniem wolnym od pracy. KSBHiU jest członkiem-współzałożycielem Europejskiego Przymierza na Rzecz Wolnej Niedzieli, stowarzyszenia zrzeszającego związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe z całego kontynentu.

- 4 marca podobne akcje jak w Polsce zostały przeprowadzone w większości europejskich krajów. W części z nich,np. w Niemczech, Austrii czy Francji, niedziela od dawna jest dniem wolnym od pracy w handlu i wbrew temu, co próbuje się nam wmówić, nie doprowadziło to do masowych bankructw sieci handlowych. Ludzie po prostu przyzwyczaili się, że w niedziele sklepy są zamknięte i robią zakupy w inne dni – podkreśla Alfred Bujara.

Celem akcji ulotkowej jest wywołanie społecznej debaty na temat wolnych niedziel. – Przyczyniliśmy się, z czego jesteśmy dumni, do uchwalenia nowelizacji Kodeksu pracy, dzięki której święta państwowe i kościelne są dniami wolnymi od pracy dla najemnych pracowników handlu.

4 marca namawialiśmy  klientów, aby nie robili zakupów w niedzielę.

Chcemy również dotrzeć do polityków i przekonać ich do wprowadzenia ustawowego zakazu pracy w sektorze handlu w tym dniu – mówi przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność".

Podobne akcje w regionie przeprowadzone w Głogowie, Lubinie i Jaworze.