W sądzie o przywrócenie do pracy

 

8 lutego 2012r. w Sądzie Pracy w Legnicy odbyła się rozprawa w sprawie przywrócenia do pracy zwolnionego członka NSZZ „Solidarność”, zatrudnionego w legnickim oddziale spółki TAURON Dystrybucja S.A.

W czasie rozprawy pełnomocnicy stron przedstawili swoje stanowiska. Pełnomocnik reprezentujący zwolnionego członka związku poinformował o możliwości zawarcia ugody polegającej na przywróceniu do pracy zwolnionego członka związku. Pełnomocnik pracodawcy poinformował, że nie widzi możliwości zawarcia ugody. Do zawarcia ugody nie doszło. Termin kolejnej rozprawy ustalono na dzień 14 marca, podczas której zostaną przesłuchani pierwsi świadkowie.

W rozprawie uczestniczyło kilkudziesięciu członków NSZZ „Solidarność”.