”Tu o Polskę chodzi”

 

Rozpoczął się 26 Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Obrady odbywają się się w hali wystawowej Targów Kieleckich.

Delegatów przywitał Waldemar Bartosz, przewodniczący ZR Świętokrzyskiego i prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Główna Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz opowiedziała o działaniach, które podejmuje Państwowa Inspekcja Pracy. - Łączy nas z "Solidarnością" wspólny cel, ochrona pracownika i jego niezbywalnych praw - mówiła Hickiewicz, która wyraziła opinię, że jeśli potrzebne są zmiany w przepisach pracy, to tam gdzie powodują one niejednoznaczną interpretację. Przez to powstają patologie na rynku pracy.

 

Prezes IPN Łukasz Kamiński dziękował delegatom za wspólne przedsięwzięcia podejmowane ze Związkiem. - Szwed zaprosił Niemca, który będzie mówił po polsku - zażartował na początku swego wystąpienia zastępca sekretarza generalnego EKZZ Józef Niemiec, który zwrócił uwagę na rosnące w całej Unii Europejskiej bezrobocie. W chwili obecnej 26 mln pracowników pozostaje bez zatrudnienia. zeszłym roku przybyły kolejne 2 mln. Według EKZZ związki zawodowe muszą sprzeciwiać się polityce zaciskania pasa, bo ona m.in. do tak wysokiego bezrobocia.
Janusz Śniadek w gorzkim wystąpieniu przypominał, że "to o Polskę zawsze chodzi". Według byłego przewodniczącego KK spór o Polskę ciągle trwa. Spór, który dotyczy ideałów sierpnia.

 

Zobacz więcej zdjęć w galerii