Szef Solidarności rozdawał ulotki pod BP

 

Bogdan Orłowski, przewodniczący zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” edukował pracowników stacji BP i jej klientów na temat łamania praw pracowniczych.

Czwartkowa akcja związkowców odbyła się jednocześnie przed wybranymi stacjami BP we Wrocławiu, Zielonej Górze, Legnicy, Krakowie, Katowicach i Warszawie. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” rozdawali ulotki informujące o sytuacji pracowników firmy Norbert Dentressangle Polska przewożącej produkty brytyjskiego koncernu paliwowego.

- Akcja jest wynikiem desperacji kierowców zatrudnionych w Norbert Dentressangle w Płotach koło Zielonej Góry, którzy od lipca zeszłego roku bezskutecznie walczą o podwyżki i poprawę warunków pracy. Ponieważ pracodawca ignoruje postulaty związkowców, nie pozostało nam nic innego jak zwrócić się do jego najważniejszych klientów – mówią związkowcy.

W swoim kodeksie postępowania BP zobowiązuje się wpływać na firmy, z którymi współpracuje, aby szanowały prawa i godność pracowników. Zdaniem NSZZ „Solidarność” brytyjski koncern paliwowy powinien zainteresować się tym jak traktowani są pracujący dla niego polscy kierowcy.

Głównym przedmiotem sporu są wynagrodzenia i warunki pracy. Kierowcy często przez kilka tygodni pozostają poza granicami Polski otrzymując za to dietę, która nie wystarcza na pokrycie niezbędnych wydatków podczas delegacji. Próby zachęcenia Zarządu ND do konstruktywnej rozmowy podejmowane od ponad 6 miesięcy nie przyniosły skutku. W styczniu ponad 300 kierowców wzięło udział w kilkunastodniowym legalnym strajku. W odwecie ND zaczął zwalniać uczestników strajku.

Kierowcy z Płot mają poparcie nie tylko „Solidarności”, ale również swoich kolegów zrzeszonych w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) reprezentującej ponad 2,5 miliona kierowców z 41 krajów europejskich. Przewodniczący ETF zadeklarował gotowość podjęcia działań wspierających polskich kierowców ND.

Norbert Dentressangle to francuska firma logistyczna zajmująca się transportem i jego organizacją. Posiada 162 lokalizacje w 11 krajach.

Zatrudnia ponad 26 tys. pracowników.

 j/DI KK NSZZ "S"