Spór zbiorowy zażegnany, ale podwyżek nie będzie

 
Trwający spór zbiorowy w Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie dziś został zawieszony. Między skonfliktowanymi stronami udało się wypracować doraźne porozumienie, które będzie obowiązywało przez najbliższe dwa lata. Do końca tego roku ma być gotowy nowy regulamin pracy i płacy. 
 

Sytuacja w lubińskim szpitalu przy Bema była napięta od ponad roku. Centrale związkowe nie godziły się na wprowadzony przez zarząd spółki nowy regulamin zasad wynagradzania i warunków pracy, który pozbawiał załogi część przywilejów. Brak porozumienia spowodował ogłoszenie strajku ostrzegawczego. Zaostrzenie akcji protestacyjnej wisiało na włosku, jednak zwaśnione strony wypracowały kompromis. - Modyfikujemy regulamin spółki, krótko mówiąc 
 
- regulamin szpitala będziemy na nowo opracowywać pamiętając o trzech elementach. Po pierwsze, wrócimy do sytuacji sprzed wprowadzenia regulaminu, czyli zachowujemy dodatek stażowy, ale w przypadku pracowników, którzy zostali przyjęci na nowych zasadach, będzie musiała nastąpić korekta i wypowiedzenie zbiorowe. Wracamy do dodatku kierowniczego, który będzie wypłacany tej osobie, która w danym momencie sprawuje funkcję kierowniczą. Wracamy także do nagród jubileuszowych, uzgodniliśmy również, że uwzględnimy w naszych kalkulacjach zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jednak w 2013 roku nie będzie robiony na niego odpis - wyjaśnił podczas konferencji prasowej Rafał Koronkiewicz, prezes Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. 

Przedstawiciele trzech związków zawodowych działających przy lubińskim szpitalu są zadowoleni z podpisanego porozumienia. - Na pewno te porozumienie zawarte na okres dwóch lat nie daje związkom zawodowym możliwości żądania podwyżek płac dla załogi, chyba, że spółka przez ten czas będzie przynosiła znaczny dochód. Uzupełniając wypowiedź prezesa RCZ, dodam, że na tym samym poziomie pozostają odprawy emerytalno - rentowe. Chcieliśmy podziękować staroście powiatu za włączenie się w rozwiązanie sporu, dziękujemy też prezesowi RCZ-u za wypracowany kompromis - skomentowała Małgorzata Siwoń, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy RCZ. 

W kontekście dzisiejszych wydarzeń, zapowiadana w najbliższą środę manifestacja załogi lubińskiego szpitala została odwołana.    Radio Elka (tom)