Senat ograniczył wolność zgromadzeń  

 
Przyjęta wczoraj przez Senat nowelizacja ustawy o zgromadzeniach znacznie utrudni organizowanie pikiet i demonstracji.

"Nowe przepisy zostały zmienione w taki sposób, że uniemożliwią zorganizowanie legalnej manifestacji. To nie mieści się w standardach demokratycznych. Wprowadzając kary materialne zmienione prawo przerzuca odpowiedzialność ze służb publicznych na organizatorów manifestacji.
Nowelizacja została przyjęta bez konsultacji społecznych, co jest złamaniem obowiązującego w Polsce prawa. Już choćby z tego powodu niezwłocznie ją zaskarżymy do Trybunału Konstytucyjnego." - czytamy w stanowisku wydanym przez przewodniczącego NSZZ "Solidarność Piotra Dudę.
Za nowelizacją głosowali dolnośląscy senatorowie Platformy Obywatelskiej - Alicja Chybicka, Jarosław Duda,Tadeusz Kilian, Stanisław Jurcewicz. Przeciw
byli m.in. Dorota Czudowska (PIS), Józef Pinior (PO) i Jarosław Obremski - senator niezależny