Różne barwy, jedna służba

 

Równego traktowania wszystkich służb domagali się przed urzędami wojewódzkimi funkcjonariusze służb mundurowych. We Wrocławiu w pikiecie uczestniczyli strażacy z Zagłębia Miedziowego

„Różne barwy, jedna służba” to jedno z haseł pod jakimi funkcjonariusze straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej i policji protestowali dzisiaj w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu przeciwko przyznaniu podwyżek wynagrodzeń jednej tylko grupie zawodowej – policji.

  Wszystkie miasta, w których odbyły się dzisiejsze protesty to organizatorzy Euro 2012. W samym Wrocławiu protestowało ponad 2 tys.

osób. Przed pomorskim urzędem wojewódzkim zebrało się około 1,5 tys. przedstawicieli służb mundurowych.

Podczas protestu wręczono wojewodom petycje skierowane do premiera Donalda Tuska, w których związkowcy z mundurówki protestują przeciw finansowemu różnicowaniu funkcjonariuszy poszczególnych służb oraz podkreślają, że już 4 lata pozostają bez waloryzacji wynagrodzeń.

Związkowcy zapowiadają dalsze protesty, jeśli dotychczasowe działania nie przyniosą skutku. - 17 stycznia komitet protestacyjny służb mundurowych podejmie decyzje w sprawie dalszych form protestu – zapowiada Rober Osmycki, przewodniczący Sekcji Krajowej Pożarnictwa NSZZ “Solidarność.

Na podwyżki dla policjantów w tym roku zarezerwowano w budżecie państwa ponad 200 mln zł. Zapowiadał to w swoim expose premier Donald Tusk.

Wyższych płac nie otrzymają natomiast strażacy i pozostałe służby mundurowe. Dlatego 19 grudnia  związki zawodowe zrzeszające , strażaków, strażników granicznych a także funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa powołały ogólnopolski komitet protestacyjny.

Protesty rozpoczęły się w grudniu, od oflagowania budynków. 5 stycznia w samo południe na kilka minut włączono syreny i sygnalizację świetlną w pojazdach służbowych Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Straży Granicznej w wielu miejscach w kraju. Działania protestacyjne - na znak solidarności – popiera również NSZZ Policjantów. We wtorek na lotnisku im. F. Chopina oraz na przejściach granicznych w Dorohusku i Medyce funkcjonariusze straży granicznej przeprowadzili strajk włoski, który polegał na skrupulatnym i drobiazgowym stosowaniu obowiązujących procedur.

KK NSZZ "S" fot. Paweł Chabiński