Rocznicowe zebranie Solidarności

 

Blisko stu przedstawicieli NSZZ Solidarność brało udział w zebraniu delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe, które zorganizowano w Lubinie. Ani miejsce, ani data spotkania nie były przypadkowe. 

Związkowcy w ten sposób uczcili 32 rocznicę powstania Solidarności i 30 rocznicę Zbrodni Lubińskiej. Nie zabrakło też zwykłej związkowej pracy, bo jak przyznał Bogdan Orłowski, przewodniczący Zarządu Regionu, problemów do rozwiązania jest wiele. - Problemem jest wiek emerytalny. Przecież nikt nie zamierza pracować do końca życia. Po drugie umowy śmieciowe, które mają miliony pracujących. Nad tym wszystkim usilnie pracujemy, bo cały czas łamane są prawa pracownicze. Mimo że region jest dość bogaty, to te problemy też nas dotykają. Czasami mamy nawet wrażenie, że „palec” polityczny szczególnie dotyka nasz region. Wystarczy zobaczyć, że wielu górników nie wychodzi z sądów, gdzie walczą o godne warunki pracy - mówił B. Orłowski.

W WZD Regionu uczestniczyli również zaproszeni goście: Ksiądz Marian Kopko – regionalny duszpasterz Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, Franciszek Kopeć – przewodniczący Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność, Adam Myrda – starosta lubiński i wielu samorządowców z regionu. Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność: Piotr Duda wystosował do delegatów okolicznościowy list.

Przewodniczący Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” złożył sprawozdanie z działalności, które zostało przyjęte przez delegatów. Walne Zebranie Delegatów przyjęło apel i kilka stanowisk m.in. ws. rocznicy Zbrodni Lubińskiej, ws. umów „śmieciowych”, ws. udziału w marszu 29 września 2012 r. Po WZD delegaci wzięli udział w okolicznościowym koncercie , w którym wystąpili: dzieci z kółka teatralnego z DK Muza, Zespół Rota ze Złotoryi oraz Chór Górniczy ZG Lubin.

Stanowisko

VII Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

ws. rocznicy Zbrodni Lubińskiej

W 30 rocznicę Zbrodni Lubińskiej Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" składa hołd zastrzelonym i rannym uczestnikom pokojowej manifestacji zorganizowanej w Lubinie 31 sierpnia 1982 roku dla uczczenia drugiej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Od kul brutalnie interweniującej milicji zginęli wówczas nasi koledzy: Michał Adamowicz, Mieczysław Poźniak i Andrzej Trajkowski.

Żyjąc dziś w niepodległym kraju, winni jesteśmy pamięć wszystkim Ofiarom dramatycznych lat stanu wojennego. To ich poświęcenie zbudowało fundament demokratycznej Polski.

NSZZ "Solidarność" nigdy o nich nie zapomni!
 

Stanowisko

VII Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

ws. umów „śmieciowych”

VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” domaga się od parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia działań zmierzają­cych do usunięcia przepisów prawa dyskryminujących pracowników zatrudnionych na in­nej podstawie, niż umowa o pracę na czas nieokreślony.

Zdaniem Delegatów, proceder polegający na masowym stosowaniu umów „śmieciowych”, przypomina stosunki społeczne panujące w epoce feudalnej i jest szkodli­wy zarówno dla Państwa, jak i społeczeństwa.

Apel

VII Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

ws. udziału w marszu 29 września 2012 r.

VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, nawiązując do apelu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z 28 sierpnia br. wzywa wszystkich członków Związku do udziału w marszu organizowanym przez środowiska opozycyjne, który w proteście wobec polityki rządzącej koalicji odbędzie się 29 września br. w Warszawie.

 

Zobacz więcej zdjęć w galerii