Uroczystość Jubileuszu Mszy Prymicyjnej bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 

W  kościele p. w. Św. Rodziny w Parszowicach miała miejsce uroczystość Jubileuszu Mszy Świętej Prymicyjnej, którą przed czterdziestu laty odprawił w tej świątyni błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko.

28 maja 1972 bł. Ks. Jerzy przyjął święcenia z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Archikatedrze św. Jana w Warszawie, a już 4 czerwca 1972 roku w kościele w Parszowicach razem ze swoim kolegą Bogdanem Liniwskim odprawili jedną z pierwszych Mszy Św. tuż po święceniach. O tym fakcie przypominają pamiątkowe tablice.

Od 2005 roku w tym właśnie miejscu gromadzą się wierni oraz członkowie Solidarności Zagłębia Miedziowego by upraszać wstawiennictwo Ks. Jerzego – patrona ludzi pracy.

15 października 2010 roku dzięki staraniom ówczesnego proboszcza parafii ks. Waldemara Wesołowskiego oraz przewodniczącego legnickiej Solidarności Bogdana Orłowskiego  kościół w Parszowicach otrzymał na własność relikwie błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.

W tym roku wierni już po raz siódmy zgromadzili się, aby uczcić pamięć błogosławionego. Uczestnicy uroczystości obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą życiu Księdza Jerzemu, wzięli udział w uroczystej Mszy Św. oraz wysłuchali koncertu muzycznego w wykonaniu zespołu ROTA ze Złotoryi.  W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Solidarności z przewodniczącym Bogdanem Orłowskim oraz dwa poczty sztandarowe NSZZ "Solidarność": Regionu Zagłębie Miedziowe oraz ZG Rudna.

 

Kazanie wygłosił ksiądz Wiesław Migdal, którego nagranie prezentujemy.