Nie zgadzamy się na przedłużenie wieku emerytalnego!!!

 

NSZZ „Solidarność” zbiera podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie tzw. referendum emerytalnego. Decyzja o zorganizowaniu akcji zapadła na posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Katowicach. - Zapowiedź premiera dotycząca podwyższenia wieku emerytalnego miała na celu przypodobanie się agencjom ratingowym – mówi Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności”. - Zabrakło refleksji, jakie to pociągnie za sobą skutki społeczne.

W Regionie akcja już się rozpoczęła. Jej celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że to społeczeństwo powinno mieć decydujący głos w kwestii wysokości wieku emerytalnego. „Solidarność” nie godzi się na wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat.

Musimy zebrać ponad pół miliona podpisów.

W załączeniu przesyłam kartę do zbierania podpisów. Proszę nic na niej nie podkreślać. Należy tylko wpisywać się do tabeli.

W siedzibie Regionu dostępne są ulotki. Część z nich zostanie wysłana do organizacji zakładowych.

Na stronie
http://www.solidarnosc.org.pl/referendum-emerytalne.html  dostępne są ulotki, plakaty i listy do zbierania podpisów.

W imieniu Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" informuję, że termin składania list z podpisami pod projektem ustawy ws. referendum emerytalnego w Regionie upływa 20 stycznia br. oraz, że Prezydium chcąc wyróżnić organizacje, które zbiorą najwięcej podpisów ustaliło, że ufunduje nagrodyi:

-   dla tej organizacji liczącej do 150 członków, która zbierze najwięcej podpisów, ale nie mniej niż 300,

-   dla tej organizacji liczącej od 151 do 500 członków, która zbierze najwięcej podpisów, ale nie mniej niż 900,

  dla tej organizacji liczącej 501 i więcej członków, która zbierze najwięcej podpisów, ale nie mniej niż 1500.

Listy z podpisami należy składać u kierowników oddziałów lub w biurze w Legnicy. Koordynatorem akcji jest Wojciech Obremski.

Przypomnijmy, że po akcji zbierania podpisów  pod projektem ustawy o podniesieniu płacy minimalnej nagrody otrzymały następujące organizacje zakładowe:

MPK Legnica w kategorii do 150 członków

PKP Cargo w kategorii 151 - 500 członków

oraz EnergiaPro w kategorii 501 i więcej członków.