Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

 

Podczas tegorocznej 30. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy. Będziemy modlić się o opiekę i wsparcie naszegoZwiązku. Będziemy modlić się o siłę, dzięki której zmienimy nasz kraj, aby był przyjazny dla polskich pracowników i polskich rodzin.

 

Do członków i sympatyków

NSZZ „Solidarność”

Do wszystkich Ludzi Pracy w Polsce

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” nie jest ani lewicowy, ani

prawicowy – jest chrześcijański. Swój pogląd na sprawy pracownicze, relacje z

pracodawcami i państwem wywodzi wprost ze Społecznej Nauki Kościoła. Nie powinno

zatem nikogo dziwić, że każde ważniejsze spotkanie członków „Solidarności” zaczyna się

od modlitwy. Od 30 lat takim modlitewnym spotkaniem jest Ogólnopolska Pielgrzymka

Ludzi Pracy.

Pielgrzymowanie na Jasną Górę zapoczątkował w 1982 r. błogosławiony ks. Jerzy

Popiełuszko. Także i w tym roku „Solidarność” stawi się ze swoimi sztandarami u tronu

Jasnogórskiej Pani, aby dziękować za opiekę i prosić Bożą Rodzicielkę o wsparcie tak

potrzebne polskim pracownikom oraz tym, którzy nie mają pracy, lub mając pracę nie są w

stanie utrzymać swoich rodzin.

Solidarność”, patrząc na świat z perspektywy Ewangelii, wskazuje, że dobra gospodarka

musi się opierać na wzajemnych uczciwie rozłożonych obowiązkach pomiędzy

pracownikami, pracodawcami i państwem. Jeśli więc kryzys, to dźwigany wspólnie. Jeśli

dobra koniunktura, to ze wspólnymi pożytkami. Tymczasem już kolejny rok coraz bardziej

zadłużone państwo staje się pazerniejsze, a pracodawcy osiągający rekordowe zyski

przenoszą główny ciężar kryzysu na pracowników. Bezrobocie ciągle rośnie, coraz bardziej

elastyczny jest rynek pracy, z coraz powszechniej stosowanymi umowami śmieciowymi.

Powiększa się strefa ubóstwa i wykluczenia, coraz wyższe podatki dławią polskie rodziny.

Szczególnie uwłaczające godności ludzi pracy jest ubóstwo tych, którzy pracując zmuszeni

są do korzystania z opieki społecznej.

Te wszystkie sprawy zaniesiemy przed tron Jasnogórskiej Pani podczas tegorocznej 30.

Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy. Będziemy modlić się o opiekę i wsparcie naszego

Związku. Będziemy modlić się o siłę, dzięki której zmienimy nasz kraj, aby był przyjazny

dla polskich pracowników i polskich rodzin.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do Częstochowy w dniach 15-16 września na wspólną

modlitwę.

 

Piotr Duda

Przewodniczący KK

NSZZ „Solidarność”