Związkowcy stanęli w obronie pracownika grupy Tauron

 

W dniu 24-02-2012r. przed siedzibą dyrekcji legnickiego Oddziału TAURON Dystrybucja S.A. odbyła się pikieta w obronie zwolnionego członka NSZZ „Solidarność”, pracownika legnickiego Oddziału Spółki z ponad 34 letnim stażem pracy. Pikietowało ponad 200 związkowców przeciwko zwolnieniu pracownika bez potwierdzonych dowodów winy czy popełnienia przestępstwa. Pikieta zakończyła się odczytaniem petycji, w której protestujący domagali się przywrócenia do pracy zwolnionego członka związku. W petycji napisano również, że coraz częściej w Polsce zarządzanie firmą opiera się na szykanowaniu pracowników, na nienawiści i agresji. Coraz częściej dzieje się tak, że pracownicy traktowani są jak niewolnicy, są zastraszani i nie mogą swobodnie wyrażać swoich poglądów, bez narażania się na sankcje i szykany. Po kryjomu, zza węgła nagrywa się i fotografuje tych co biorą udział w manifestacjach i protestach, aby potem ich dyskryminować, by pozbawiać ich możliwości awansu i podwyżek. Wreszcie coraz częściej wyrzuca się ludzi z pracy na podstawie błahych powodów. Wezwano Dyrektora Oddziału do refleksji i zastanowienia się nad tym, czy takie zachowania i sytuacje nie występują również w legnickim oddziale Spółki TAURON Dystrybucja S.A.?

Próba wręczenia petycji Dyrektorowi Oddziału zakończyła się niepowodzeniem. Dyrektor wysłał swoich pracowników, którzy petycję odebrali.

W pikiecie uczestniczyli: Przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność” Roman Rutkowski, Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe Bogdan Orłowski, Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej Tauron S.A. Wrocław Kazimierz Janowicz.

Obecni byli również członkowie Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność”, a także przedstawiciel Działu Rozwoju Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 

  

Zobacz więcej zdjęć w galerii