Spotkanie integracyjne w Głogowie

 

 12 października br odbyło się spotkanie integracyjne dla członków komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” z obszaru działania Biura Oddziału  w Głogowie. Spotkanie zorganizował kierownik biura Mirosław Kaszowski przy współudziale Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność". Spotkanie to odbyło się na obiektach Chrobrego Głogów dzięki uprzejmości prezesa Zbigniewa Leszko. W spotkaniu uczestniczyło  ponad 70 osób. Byli to przedstawiciele m/innymi z KM Huty Miedzi „Głogów” ,KM” Oświaty”, KZ SM „Nadodrze” ,KZ Urzędu Skarbowego ,KZ Urzędu Miasta,KZ GPK „Sita”, KZ Automatyka Miedź, KZ ZGM , KZ „Chrobry Głogów” .Serwowano pyszną kiełbasę z grilla oraz krupniok. Profesjonalną oprawą muzyczną zajął się przewodniczący KZ Chrobry Głogów  Ireneusz Kozal. Przy wspaniałej muzyce z lat siedemdziesiątych po muzykę współczesną bawiono się do późnych godzin wieczornych.