Obudź się Polsko!

 

Zbliża się termin manifestacji, w której decyzją Komisji Krajowej, weźmie udział również NSZZ "Solidarność". Protest „Obudź się Polsko!”, który odbędzie się 29 września w Warszawie, gdzie oprócz nas pojawi się wiele organizacji społecznych i politycznych odbywa się pod hasłami: wolności dla mediów i zgromadzeń, podwyższenia płacy minimalnej, wycofania się z ustawy wydłużającej wiek emerytalny, ograniczenia patologii rynku pracy (w tym stosowania umów śmieciowych) oraz na rzecz stabilnego zatrudnienia.

Z Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" wyjeżdża ponad 250 osób reprezentujące wszystkie grupy zawodowe. (plan godzinowy autokarów został wysłany do wszystkich zainteresowanych organizacji).

Przyjazd do Warszawy na godz. 11.00 i grupujemy się w trzech punktach:
1. Muzeum Wojska Polskiego, al. Jerozolimskie, Regiony: Gdański, Warmińsko-Mazurski, Elbląg, Słupsk, Koszalin i inne przyjeżdżające od tej strony do Warszawy.
2. Pomnik Armii Krajowej, ul. Matejki, Regiony: Śląsko-Dąbrowski, Małopolska, Świętokrzyski, i inne.
3. Ul. Krucza przy Ministerstwie Skarbu i Głównej Inspekcji Pracy, Regiony: Mazowsze, Ziemia Radomska, Ziemia Łódzka, Wielkopolska i inne.
Po uformowaniu szyku udajemy się na Plac Trzech Krzyży.
Każdy Region, ze względów logistycznych czy utrudnień komunikacyjnych, może wybrać sobie jeden z trzech pkt. koncentracji. Najważniejsze, żeby kolumny ludzi z „Solidarności” przeszły na Plac Trzech Krzyży z tych trzech różnych miejsc. Autokary przywożące uczestników marszu udadzą się tradycyjnie na Torwar. Wszystkie autokary należy oznakować plakatem, który w wersji PDF będzie do Koleżanek i Kolegów przesłany.

Program marszu:
11.00 – zbiórka w miejscach koncentracji i przejście na Plac Trzech Krzyży.
12.00 – Plac Trzech Krzyży. Patriotyczny program słowno-muzyczny. Msza św. w intencji Ojczyzny.
14.00 – Przemarsz uczestników na Plac Zamkowy. Koncert patriotyczny. Wystąpienia.
Planowane zakończenie Marszu „Obudź się Polsko!” o godz. 18.00.


NSZZ „Solidarność” będzie stanowiła zwartą i zorganizowaną grupę, idącą ze swoimi znakami, hasłami i postulatami. W każdym autokarze będzie wyznaczona służba porządkowa.
Osoby chcące wziąć udział w marszu, a nie będące członkami „Solidarności”, powinny się zgłaszać do Zarządów Regionów NSZZ „Solidarność”, które są odpowiedzialne za sprawy organizacyjne. Listę regionów wraz z adresami i numerami kontaktowymi można znaleźć na stronie głównej naszego Związku (www.solidarnosc.org.pl) na interaktywnej mapce w lewym dolnym rogu strony.