Obchody Katynia i Smoleńska w Głogowie

 

13 kwietnia jest corocznie obchodzony jako Dzień Pamięci Ofiar Katynia. W tym właśnie dniu w piątek 13 IV 2012 roku w Głogowie odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne.

Odprawiona uroczysta Msza Św. w kościele pw. Bożego Ciała w asyście licznych pocztów sztandarowych i Kompani Honorowej Wojska Polskiego. W Mszy Św. uczestniczyli członkowie Głogowskiej Rodziny Katyńskiej, prezydent miasta Jan Zubowski oraz delegacje szkół, instytucji, zakładów pracy, stowarzyszeń i organizacji kombatanckich oraz związkowcy z Solidarności. Oprawę liturgiczną Mszy Św. przygotowali uczniowie z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz zespół trębaczy z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Głogowie. Po zakończonej Eucharystii, za Kompanią Honorową WP zebrani udali się na plac Ks. Kutzana, gdzie pod pomnikiem katyńskim odbyła się podniosła uroczystość patriotyczna upamiętniająca pomordowanych na wschodzie i poległych w katastrofie smoleńskiej w 2012 r. Na początku tej części uroczystości uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Głogowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, nawiązujący do zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, który wywołał wzruszenie wśród zebranych pod pomnikiem. Następnie wysłuchano wystąpień prezydenta miasta Jana Zubowskiego, prezesa Głogowskiej Rodziny Katyńskiej Dariusza Przybylskiego oraz przedstawiciela Sybiraków. W dalszej kolejności odbył się Apel Poległych przygotowany przez Wojsko Polskie.

Głównym punktem uroczystości było zasadzenie 10 „Dębów Pamięci”, poświęconych pamięci zamordowanych w Katyniu a których krewni mieszkają w Głogowie. W sumie w naszym mieście rośnie już 28 pamiątkowych „Dębów Pamięci” posadzonych w ramach projektu – „Katyń – ocalić od zapomnienia” – 1dąb 1 ofiara mordu katyńskiego. W chwili obecnej Glogowska Rodzina Katyńska liczy już 54 osoby. Całość uroczystości uświetnił zespół trębaczy ze Szkoły Muzycznej w Głogowie. Na zakończenie pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty. Organizatorami uroczystości byli: Ks. Dziekan proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja Stanisław Jaworecki, Prezydent Miasta Głogowa Jan Zubowski oraz Głogowska Rodzina Katyńska. Oprawę Mszy Św. i montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie pod opieką Krzysztofa Kwiecińskiego i Bogusława Mielcarka