Miesiąc Honorowego Krwiodawstwa

 

Zwracam się z serdecznym apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, aby w sierpniu honorowo oddawali krew. To wspaniały pomnik Ojca Świętego i praktyczna realizacja Jego nauki – napisał przewodniczący Piotr Duda. Po raz siódmy rozpoczyna się 1 sierpnia Miesiąc Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność” .


Wypełniając testament błogosławionego Jana Pawła II zawartego w słowach: "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi", od 2006 roku Związek prowadzi akcję dni honorowego krwiodawstwa. - To wspaniały pomnik Ojca Świętego i praktyczna realizacja Jego nauki – uzasadniali pomysłodawcy swoją inicjatywę. Początkowo, w związku z rocznicą śmierci były one organizowane w kwietniu, jednak w 2008 r. Krajowy Zjazd Delegatów zmienił je na sierpień.


Duży wpływ miały na to doświadczenia centrów krwiodawstwa. To właśnie latem zapasy banków krwi są na dramatycznie niskim poziomie, a wydawanie krwi ograniczane jest często do przypadków bezpośredniego zagrożenia życia.

Krwi nie zastąpi żaden specyfik. Każdego roku z krwi korzysta ponad 2 mln chorych. Krew jest bazą dla wielu podstawowych leków i nie da się jej wyprodukować. Co roku nawet 500 000 osób oddaje krew, z czego honorowi krwiodawcy czynią to kilkukrotnie w ciągu roku. Jednorazowo bezpiecznie można oddać 450 ml krwi, mężczyźni nie częściej, niż co 8 tygodni, a kobieta co 12 tygodni.

Krew można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Adresy i telefony przedstawiamy poniżej. Na stronach internetowych centrów krwiodawstwa można znaleźć informacje znaleźć informacje o bieżących potrzebach stacji oraz o wyjazdowych akcjach pobierania krwi. Dzień oddawania krwi jest wolny od nauki, pracy. Należy pamiętać o zabraniu odpowiedniego zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy Legnica
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Iwaszkiewicza 5  55-220 Legnica
tel. 76 721 16 88
http://legnica.rckik.com.pl

Krew można oddać:
poniedziałek,wtorek,czwartek i piątek : od 7.00 do 11.30
środa: od 7.00 do 17.00
i każda ostatnia sobota miesiąca: 8.00 do 11.00List w sprawie miesiąca krwiodawstwa