List do Ojca Świętego

 
Delegaci KZD właśnie przyjęli list do Jego Świątobliwości Benedykta XVI oraz przegłosowali uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" Marianie Popiełuszko, Stanisławowi Płatkowi, ks. prałatowi Zbigniewowi Dołhaniowi, ks. Henrykowi Bolczykowi, abp. Leszkowi Głódziowi oraz pośmiertnie Lechowi Kaczyńskiemu.

 

Umiłowany Ojcze Święty,
prosimy o przyjęcie wyrazów głębokiego szacunku, które w imieniu wszystkich członków Związku przesyłają Delegaci zebrani w Kielcach na XXVI Sesji Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.

 
Czcigodny Ojcze Święty,
rozpoczynający się Rok Wiary i zbliżający się adwent kierują naszą uwagę w stronę Katechizmu Kościoła Katolickiego i nakazują poddać się głębokiej refleksji, zwłaszcza w dobie trwającego kryzysu. NSZZ „Solidarność” jest gotowy na zrealizowanie apelu Waszej Świątobliwości o pokonanie gospodarczego i społecznego kryzysu wspólnie, w sposób odpowiedzialny, angażując wszystkich uczestników rynku pracy.

 
Dziękujemy za to, że - podobnie jak wielki poprzednik Waszej Świątobliwości, błogosławiony Jan Paweł II – doceniasz Ojcze Święty znaczenie niezależnego ruchu związkowego i jego fundamentalną rolę w społeczeństwie. Prosimy o Apostolskie Błogosławieństwo, byśmy umieli budować Polskę opartą na fundamencie wartości chrześcijańskich, których tak bardzo obawiają się nowoczesna Europa i świat.

 
Ojcze Święty,
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niech będą dla nas wszystkich okazją do otwarcia się na drugiego człowieka. Przyjmij Wasza Świątobliwość nasze najszczersze życzenia zdrowia i wielu sił w szerzeniu nauki Chrystusa.