Festyn związkowy NSZZ „Solidarność”

 

W dniu 15 września 2012 r. na terenie Basenu Miejskiego w Jaworze odbył się festyn dla członków związku NSZZ „Solidarność” i ich rodzin. Wzięło w nim udział ponad 300 członków organizacji wraz z najbliższymi. Organizatorami imprezy były Komisja Zakładowe NSZZ „S” przy Kuźni Jawor S.A. i Komisja Międzyzakładowa NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze. Wśród zaproszonych gości dostrzegliśmy m.in. Burmistrza Miasta Jawora, Artura Urbańskiego, Starostę Powiatu Jaworskiego, Stanisława Laskowskiego i posłankę Elżbietę Witek. Zorganizowanie tak dużego spotkania nie byłoby możliwe bez wsparcia sponsorów. Za ich  pomoc, wsparcie rzeczowe i finansowe organizatorzy złożyli gorące podziękowania.   

Program festynu obejmował zawody wędkarskie, konkurencje dla dzieci, konkurs wiedzy o „Solidarności”, konkurencje dla dorosłych, wręczenie nagród i zabawę taneczną, która tuż przed północą zakończyła kolejne spotkanie związkowców.

Stanisław Witek