Czy pociągi pojadą w czasie Euro?

 

  Kolejarska „Solidarność” przygotowuje się do akcji protestacyjnej w związku z prowadzoną prywatyzacją w spółkach TK Telekom i PKP Cargo. Nie wykluczone, że podczas EURO 2012 staną pociągi.

O swoich planach przedstawiciele Sekcji Krajowej Kolejarzy poinformowali podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Na razie związkowcy zapowiadają oflagowanie budynków i pikietę przed Ministerstwem Transportu. Jednak brak gwarancji pracowniczych dla zatrudnionych w dwóch prywatyzowanych spółkach – TK Telekom i PKP Cargo może doprowadzić nawet do strajku.

- Nie zgadzamy się na prowadzenie procesów prywatyzacyjnych bez wcześniejszego podpisania pakietów gwarancji zatrudnienia i warunków pracy dla pracowników. Prowadzone obecnie rozmowy w sprawie prywatyzacji obu spółek są niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami ze stroną społeczną – mówi Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

Porozumienie zawarte między związkami zawodowymi, Ministerstwem Infrastruktury oraz PKP S.A. gwarantuje stronie społecznej, że przed zmianami własnościowymi w spółkach grupy PKP podjęte zostaną negocjacje pakietów gwarancji pracowniczych. Niestety PKP prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami chociaż nie podpisano dotychczas żadnego porozumienia w sprawie gwarancji dla pracowników. Związkowcy obawiają się, że bez tego nowy właściciel może zaraz po prywatyzacji rozpocząć zwolnienia pracowników.

Dział Informacji