Chcemy merytorycznych konsultacji 

 
W niecodziennej scenerii odbyło się w czwartek 15 marca posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Kilkunastu członków Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” stanęło w korytarzu a potem weszło na salę konferencyjną z plakatami gdzie wypisane były hasła wyrażające dezaprobatę wobec rządowego projektu wydłużenia wieku emerytalnego.

Podczas posiedzenia WKDS pod przewodnictwem wojewody Aleksandra Skorupy, działacze związkowi (przewodniczący Regionu Dolny Śląsk Kazimierz Kimso, Janusz Łaznowski oraz szef Regionu Miedziowego Bogdan Orłowski) wskazywali na konieczność podjęcia rzetelnej debaty na temat reformy emerytalnej, która nie może polegać jedynie na wydłużeniu wieku emerytalnego do 67 roku życia. Dane przytoczone przez Elizę Wiśniewską, obecną na spotkaniu przedstawicielkę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,związkowcy uznali za wybiórcze skoro nikt nie wie jak będzie za kilkadziesiąt lat wyglądała sytuacja na rynku pracy i skala emigracji młodych ludzi.

Rząd przewidział na 15 marca zakończenie konsultacji w tej kwestii i na 22 marca planowane jest posiedzenie Komisji Trójstronnej. Przedstawiciel Związku Pracodawców Dolnego Śląska powiedział m.in. że nie wyobraża sobie, aby w tak ważnej sprawie debata na ten temat zakończyła się już za tydzień. W toku trwającej ponad godzinę wymiany stanowisk i opinii, przysłuchujący się związkowcy złożyli wojewodzie plakaty z hasłami.

MR Solidarność Dolny Śląsk