Bez przemysłu nie ma rozwoju

 

Na Krajowym Zjeździe Delegatów trwa debata dotycząca polityki przemysłowej.

- Przemysł tradycyjny to gwarancja miejsc pracy. Facebook zatrudnia mniej pracowników niż Kompania Węglowa. Gospodarka oparta na usługach to mit. To trzeba powtarzać tak samo jak to, że umowy zlecenia, umowy o dzieło to umowy śmieciowe – mówił Stephen Portet z SPartnera.


Na politykę przemysłową składa się polityka demograficzna, migracyjna czy edukacja. To również polityka wizerunkowa. Kluczowe wydają się dostęp do kapitału i zasoby energetyczne. - Wiem z doświadczenia, że kapitał ma narodowość. W czasie kryzysu to jest na pierwszym miejscu – przekonywał Portet. Nie będzie przemysłu bez energii. Tymczasem, jego zdaniem następuje w Polsce dekapitalizowanie sektora energetycznego. - Węgiel jest i musi być i będzie w centrum rozwoju systemu energetycznego. Łupki tego nie zmienią. Polska musi się angażować na serio w czysty węgiel. Rezygnacja z inwestycji w Bełchatowie to wielki błąd – dodał.

Ekspert SPartnera przekonywał, że w Polsce powinno zmienić się podejście do zagranicznych inwestorów. Nie tylko liczba tworzonym miejsc pracy powinna być istotna. Również dostęp do nowoczesnych technologii czy wartość dodana powinna decydować o atrakcyjności inwestycji.

W sytuacji zbliżającego się kryzysu trzeba bronić miejsc pracy. Niestety może być tak, że pracodawcy będą chcieli wykorzystać kryzys do restrukturyzacji. Tymczasem każde zlikwidowane miejsce pracy nie wróci.
Portet przekonywał, że mimo trudnej sytuacji trzeba rozmawiać z pracodawcami o utrzymaniu miejsc pracy, o działaniach pozytywnych na rzecz przemysłu.

Delegaci podkreślali, że bez przemysłu nie ma rozwoju gospodarczego. Zwracali również uwagę na braki w obowiązującej przez ostatnie dwa lata ustawie antykryzysowej, a które mogłyby pomóc w ochronie miejsc pracy w trudnych momentach. Józef Niemiec przypomniał, że od niedawna w UE mówi się, że powinna istnieć europejska polityka gospodarcza. Jego zdaniem Związek powinien dopominać się o obecność swoich przedstawicieli podczas dyskusji na ten temat na forum europejskim. Jego zdaniem swoje postulaty Związek powinien kierować również do pracodawców.

Dzisiejsze obrady rozpoczęła wzruszająca uroczystość wręczenia tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”, Mariannie Popiełuszko, matce bł. Ks. Jerzego. W jej imieniu tytuł odebrał brat ks. Jerzego, Józef.

Wczoraj wieczorem delegaci przyjęli również uchwały porządkujące sprawy statutowe. Jedna z ważniejszych określa, że członkostwo w Związku nabywa się z chwilą rejestracji organizacji. – To szczególnie ważne dla nowo tworzonych organizacji, które od chwili rejestracji mają prawną ochroną – tłumaczy Ewa Zydorek, z komisji statutowej.Uzupełniono również skład Komisji Krajowej. Weszli do niej: Dariusz Mądraszewski, Bogdan Olszewski, Jarosław Wilner.

Zobacz więcej zdjęć w galerii