Witek z Krzyżem


31 sierpnia 2009 r. minęła 29.rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Z tej okazji  do   siedziby NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (sala „Akwen”), zaproszono prawie pięćdziesiąt osób zasłużonych dla demokratycznych przemian w Polsce po 1980 r. Prezydent Lech Kaczyński wręczył im wysokie odznaczenia państwowe. 

 Był wśród nich jaworzanin p. Stanisław Witek, członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe, który odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wśród uhonorowanych można było zobaczyć Macieja Jankowskiego, byłego lidera mazowieckiej „Solidarności”, związkowców z komitetów strajkowych ze stoczni i portów Gdańska i Gdyni, prof. Barbarę Fedyszak-Radziejowską czy Karola Guzikiewicza, organizatora ostatniego protestu przed domem premiera Tuska.

Dzielący się na pięć klas Order Odrodzenia Polski jest nadawany osobom, które zasłużyły się Polsce m.in. za wybitne osiągnięcia w podejmowaniu z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej czy szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju.

Podczas krótkiego przemówienia Prezydent podkreślił fenomen pokojowego charakteru rewolucji „Solidarności” i jej zwycięstwa nad komunizmem. Przypomniał dwie fale strajkowe z maja i sierpnia 1988 r. System wyraźnie stracił wtedy siłę umożliwiając powtórną legalizację związku, który stał się gwarantem dalszych demokratycznych przemian w kraju. Dzięki tamtemu zwycięstwu stały się również możliwe zmiany w całym sowieckim bloku. Zmieniły one obraz Polski, Europy a nawet świata. Prezydent zakończył swoje przemówienie bardzo trafnym spostrzeżeniem, że dzisiejsza wolna Polska nie zrodziła się z niczego, zrodziła się z czynu. I jeszcze raz pogratulował odznaczonym.    

Stanisław Witek jest nauczycielem historii w Szkole Podstawowej w Paszowicach i pełni funkcję przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze. Jest członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Region Zagłębie Miedziowe, członkiem Sekcji Regionalnej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Region Zagłębie Miedziowe, a także członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jaworze.

(R)