Volkswagen do Rządu


 

                                                                 Premier
                                                                 Rządu Rzeczpospolitej Polskiej
                                                                 Pan Donald Tusk
                                                                 Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
                                                                 Pan Bronisław Komorowski

 

Szanowni Panowie !

      Międzynarodowy kryzys finansowy - jak Państwo wiecie - silnie oddziałuje również             na ogólny europejski przemysł motoryzacyjny. Także i nasz zakład Volkswagen Motor Polska jest tym dotknięty podobnie jak i nasi dostawcy. Stąd też, obawiamy się długoterminowych oraz dramatycznych skutków związanych z naszym zatrudnieniem. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, stoi na stanowisku, że prawie 250 tys. ludzi zatrudnionych w branży motoryzacyjnej w Polsce (w większości dzięki obcym Koncernom) potrzebuje również wsparcia jak nasi koledzy i koleżanki w Europie Zachodniej. Niektóre europejskie rządy, np. Rząd Niemiec, próbuje przeciwdziałać skutkom kryzysu, które dotknęły producentów samochodowych za pomocą bodźców koniunkturalnych, takich jak premia za złomowanie starych samochodów czy premia z tytułu ochrony środowiska.

Przykład Niemiec: Stabilizacja koniunktury – premia z tytułu ochrony środowiska polegająca na wycofaniu starych samochodów osobowych

Ilość samochodów osobowych w Niemczech na dzień 1 stycznia 2008 wynosiła 41,2 mln,     z czego 11 mln. aut ma ponad 10 lat. Te pojazdy spełniają z reguły co najwyżej normę emisji spalin EU 2 i stanowią w związku z tym duże obciążenie dla środowiska. 

Z tego względu związek zawodowy IG Metall (z którym ściśle współpracujemy) zaproponował, żeby każdy prywatny właściciel pojazdu starszego niż 10 lat, otrzymał dopłatę od Państwa w wysokości 3.000 Euro za okazaniem certyfikatu złomowania. Jest to wkład w zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Certyfikat złomowania ma być gwarancją, że samochody te nie będą eksportowane.

Konkretnie zrealizowano:

Rząd Niemiec w trybie pilnym rozważył to żądanie w ramach pakietu koniunkturalnego II     i ustalił bonus za złomowanie w wysokości 2.500 Euro w odniesieniu do aut starszych niż    9 lat.  W sumie rząd zaplanował na ten cel 1,5 mld euro. Dzięki tej sumie można będzie wypłacić do 600. 000 premii. Eksperci liczą, że ta premia spowoduje w tym roku zakup 300.000 nowych samochodów.

Jak wynika z najnowszych danych dot. sprzedaży aut w Niemczech zabieg ten okazał się bardzo skuteczny.

Ponieważ przemysł motoryzacyjny również w naszym kraju zalicza się do kluczowych gałęzi przemysłu i wywiera ogromny wpływ na rozwój gospodarki, zwracamy się do Państwa z prośbą o sprawdzenie czy podobne inicjatywy byłyby możliwe także u nas? Uważamy, że stabilizacja przemysłu motoryzacyjnego dokonana tym sposobem będzie miała pozytywne oddziaływanie na ogólny rozwój gospodarczy w naszym kraju.   Liczymy na podjęcie szybkich i zdecydowanych działań w celu ochrony naszych miejsc pracy oraz skorzystanie z przedstawionych skutecznych przykładów.

 

                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                               Za  Organizację Zakładową

                                                            NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Motor Polska

                                                                          przewodniczący Dariusz Dąbrowski