Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe

NSZZ „Solidarność”

z dnia 17 listopada 2009 r.

 

ws. bezprawnych działań

Zarządu Sanden Manufacturing Poland

Sp. z o. o. w Polkowicach

 

            Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ “Solidarność” zdecydowanie pro­testuje przeciwko jawnemu łamaniu przepisów prawa przez Zarząd Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach.

Dyrektor ds. personalnych Michał Romanowski bezprawnie wyrzucił z pracy przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”.

Prezydium uważa, że dzia­łania dyrektora mają na celu rozbicie Związku, który w ostatnim okresie osiągnął znaczący sukces, wymuszając w trybie sporu zbiorowego podwyżkę płac dla wszystkich pracowników.

            Prezydium żąda natychmiastowego przywrócenia przewodniczącej do pracy i zaprzestania szykanowania działaczy związkowych w Sandenie.