25 rocznica śmierci ks. Jerzego


Uroczystości w 25 rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w Parszowicach i Warszawie. Prosimy o zgłaszanie się osób chcących wyjechać na uroczystości do 9 października.

W październiku mija 25 rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks.

Jerzego Popiełuszki. Regionalne uroczystości odbędą się 18 października w Parszowicach, w kościele  w którym Ks. Jerzy odprawił jedną ze swoich mszy prymicyjnych.

Główne uroczystości odbędą sie 19 października w Warszawie. Region Zagłębie Miedziowe organizuje wspólny wyjazd autokarem do Warszawy.

Osoby chętne proszę o zgłaszanie się na adres wobremski@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 9 października!

Osobą odpowiedzialną za wyjazd jest Wojciech Obremski.

Poniżej szczegółowe programy obchodów:

PARSZOWICE - Regionalne uroczystości 25. rocznicy męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki

18 października 2009 r. godz. 14:00  MSZA ŚWIĘTA Kościół pw. Św. Rodziny w Parszowicach

WARSZAWA - Główne uroczystości 25. rocznicy męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki

19 października 2009 r. Kościół św. Stanisława Kostki, Warszawa, ul. Hozjusza 2.

Godz.17.00 - Koncert słowno-muzyczny

Godz.17.30 - Powitanie pocztów sztandarowych Godz.18.00 - Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Abpa Kazimierza Nycza. Msza święta zostanie odprawiona na balkonie kościoła.

Po Mszy świętej modlitwa w intencji Ojczyzny i o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.