Pikieta Solidarności w Lubinie


Kilkudziesięciu związkowców z Solidarności zorganizowało pikietę podczas której zaapelowali do uczestników Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi, by sprzeciwili się prywatyzacji lubińskiej spółki.

PIERWSZY I OSTATNI KONGRES W LUBINIE – tak brzmiał jeden z napisów na transparencie przygotowany przez związkowców. - Jeśli rząd zrealizuje swój plan prywatyzacji KGHM nie będzie więcej takich kongresów – tłumaczył Józef Czyczerski.

Związkowcy rozdawali apel do uczestników w którym czytamy: „My pracownicy Polskiej Miedzi – zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” zwracamy się do wszystkich uczestników pierwszego Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie, który odbywa się pod hasłem „PERSPEKTYWY I WYZWANIA” z apelem o odważne zajęcie stanowiska przez Kongres w sprawie zaprzestania dalszej prywatyzacji KGHM Polska Miedź S.A.”

„Zdecydowany sprzeciw NSZZ „Solidarność, protesty oraz zapowiedź strajku generalnego w odpowiedzi na plan dalszej prywatyzacji Spółki w 2010 r. nie są dla nikogo zaskoczeniem i nie wynikają z obaw przed utratą wpływów oraz przywilejów socjalnych. Nasz protest podyktowany jest obroną polskiego przemysłu miedziowego, działaniem na rzecz dobra wspólnego oraz na rzecz dobra polskiej gospodarki.” – czytamy dalej w Apelu Solidarności.

Józef Czyczerski autor Apelu na koniec pisze; „ Na ekspertach i uczestnikach pierwszego Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi ciąży historyczna odpowiedzialność za to co może spotkać przemysł miedziowy w Polsce. Szczególnie dotyczy to ludzi nauki, ekspertów i autorytetów z dziedziny gospodarki, górnictwa i ekonomii oraz polityków.”

Pikieta związkowców trwała kilka godzin.

                  

                  

                  

Zobacz więcej zdjęć w galerii