Biskup Mendyk  z Solidarnością


W przeddzień Świąt Bożego Narodzenia członkowie Solidarności uczestniczyli w corocznym spotkaniu opłatkowym.

 W tym roku Solidarność spotkała się w w wyremontowanej siedzibie Regionu Zagłębie Miedziowe.  Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Ksiądz Biskup Marek Mendyk, Ks Marian Kopko Regionalny duszpasterz Solidarności, Tadeusz Krzakowski prezydent Legnicy, Maciej Jankowski – zastępca przewodniczącego KK NSZZ Solidarność oraz Franciszek Kopeć szef jeleniogórskiej Solidarności. W spotkaniu uczestniczyło również wielu  związkowców reprezentujących większość organizacji związkowych.

Na wstępie przewodniczący Bogdan Orłowski powitał wszystkich gości  i poprosił biskupa Marka o modlitwę i poświęcenie siedziby. Biskup Marek Mendyk poświęcił pomieszczenia Regionu, a następnie odczytano fragment pisma świętego,  odśpiewano kolędy i podzielono się opłatkiem.

                 

                 

                 

Zobacz więcej zdjęć w galerii