Manifestacja w Pradze - zapisy


Informuję, że Prezydium KK NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję o uczestnictwie członków naszego Związku w DEMONSTRACJI organizowanej przez  EKZZ. Demonstracja odbędzie się w Pradze 16 maja 2009r. w godz. przedpołudniowych.

Region Zagłębie Miedziowe wysyła 1 autokar - 50 osób.
 

Na organziację zwiazkową przypadją maksymalnie dwa miejsca - liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia bez danych  (o których piszę poniżej) nie będą brane pod uwagę
Zgłoszenie musi zawierać: Imię Nazwisko, data urodzenia (nie pesel), adres zamieszkania, nr dowodu osobistego (tylko nowego !) lub paszportu (dane te są potrzebne do ubezpieczenia).  Do dnia 23 IV 2009r.!  na adres:     wobremski@gmail.com  w temacie proszę wpisac PRAGA


Pozdrawiam Wojciech Obremski