Dr Łukasz Kamiński dyrektorem BEP IPN


15 kwietnia br. prezes IPN Janusz Kurtyka powołał na stanowisko p.o. dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN-KŚZpNP dra Łukasza Kamińskiego. Łukasz Kamiński jest autorem książki Drogi do Wolności Zagłębia Miedizowego, a także autorem kilku artykułów pisanych dla naszego pisma m.in: Tragedia lubińska 1982 roku, Legnicki Marzec ’68, Usłyszcie mój krzyk..., ZOMO dla początkujących.

Łukasz Kamiński (ur. 1973) – absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (1996), od 1999 adiunkt w tymże instytucie. Od 2000 w IPN, początkowo naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej we Wrocławiu, następnie kierownik Referatu Badań Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych. Od 2006 zastępca dyrektora Biura Edukacji Publicznej. Pomysłodawca i kierownik Letniej Szkoły Historii Najnowszej. Członek redakcji półrocznika „Pamięć i Sprawiedliwość” i redakcji „Encyklopedii Solidarności”, członek kolegium „Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej”, Komitetu Redakcyjnego słownika biograficznego „Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956”, Rady Redakcyjnej kwartalnika „Soudobe Dejiny” (Republika Czeska), Rady Naukowej pisma „Caiatele CNSAS” (Rumunia). Członek Rady Naukowej Instytutu Badania Reżimów Totalitarnych (Republika Czeska). Autor i współautor ponad trzystu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Stypendysta Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureat nagród im. J.J. Lipskiego (1997) i im. R. Gąsowskiego (2000).

Zainteresowania badawcze dr. Łukasza Kamińskiego koncentrują się wokół problematyki opozycji i oporu społecznego wobec reżimu komunistycznego w latach 1944–1989. Jest autorem m.in. monografii „Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego, żywiołowego oporu społecznego” (2000) oraz „Strajki robotnicze w Polsce w latach 1945–1948” (1999). Z inicjatywy dr. Kamińskiego i pod jego redakcją został również opublikowany fundamentalny wybór dokumentów z archiwów wschodnioeuropejskich, pokazujący reakcję krajów bloku sowieckiego na kryzys 1980–1981 w Polsce („Przed i po 13 grudnia: państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982”, t. 1-2). Publikował zbiory dokumentów dotyczące działań organów bezpieczeństwa PRL wobec organizacji i środowisk opozycyjnych w latach 70. i 80. („Solidarność Walcząca w dokumentach” (2007), „Kryptonim »Wasale«: Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977–1980” (2007), „Kryptonim »Pegaz«: Służba Bezpieczeństwa wobec Towarzystwa Kursów Naukowych 1978–1980” (2008)).

Był inicjatorem międzynarodowej współpracy naukowej między historykami polskimi, czeskimi i słowackimi oraz węgierskimi. Był głównym inicjatorem seminariów i konferencji naukowych poświęconych problematyce kryzysów społeczno-politycznych w krajach bloku sowieckiego oraz redaktorem naukowym tomów prezentujących dorobek tych konferencji (m.in. „Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989” (2005), „Year 1956 in Hungary and Poland” (1994), „Year 1989 in Hungary and Poland” (1998), „Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku” (2004), „Opór społeczny w Europie Środkowej w latach 1948–1953 na przykładzie Polski, NRD i Czechosłowacji” (2004)).

Dr Łukasz Kamiński był również pomysłodawcą i współorganizatorem kilku ważnych międzynarodowych konferencji naukowych na temat systemu komunistycznego i komunistycznego aparatu represji zorganizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Zgromadziły one uczonych o najwyższej światowej renomie („Komunistyczny aparat bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej 1944/45–1989” (2005); „Kryzysy systemu komunistycznego 1953–1989” (2006); „Międzynarodowy ruch komunistyczny 1944–1956 (2007)). Był współredaktorem pionierskiej zbiorowej monografii komunistycznego aparatu represji w krajach bloku sowieckiego („A Handbook of the Communist Security Apparatus in East-Central Europe 1944–1989”).