Szkodliwa decyzja rządu


Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność"Józef Czyczerski wystosował list otwarty do Wicepremiera Rządu RP Grzegorza Schetyny

W liście odnosi się do słów wypowiadanych w ostatnim czasie przez wicepremiera, jakoby spółkę KGHM Polska Miedź S.A. należało sprzedać między innymi dlatego, że rządzą tam związki zawodowe, które działają na szkodę firmy i pracowników.

Czyczerski przypomina, że Polska Miedź jest spółką akcyjną, która przyjęła i przestrzega Zasady Ładu Korporacyjnego, co oznacza, ze jest spółką transparentną. Słowa Schetyny, sugerujące, że w spółce panuje bezkrólewie i dyktat związkowy, ośmieszają władze spółki i niszczą wizerunek firmy.

Czyczerski przypomina, że związki zawodowe działają w KGHM zgodnie z obowiazującym w Polsce prawem. Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest egzekwowanie praw pracowniczych. Dlatego związek protestuje gdy zagrożone są warunki pracy i płacy. Taka sytuacja ma miejsce w KGHM, ponieważ zapadała decyzja rządu o dalszej wysprzedaży akcji spółki.

"Decyzja Rządu RP o sprzedaży Polskiej Miedzi jest nonsensem ekonomicznym, jest krótkowzroczna, szkodliwa oraz nieodpowiedzialna i spowoduje w konsekwencji upadek polskiego przemysłu miedziowego"- pisze autor listu.

 

      Dział Informacji KK