Pamiątki z Komitetów Obywatelskich


W tym roku przypada dwudziesta rocznica pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. To również dwudziesta rocznica powstania Komitetów Obywatelskich Solidarności, których członkowie czynnie zaangażowali się w przygotowanie i prowadzenie kampanii wyborczej w całej Polsce. To między innymi dzięki ich wysiłkowi doszło do zdecydowanego zwycięstwa kandydatów z Solidarności, którzy zdobyli 161 spośród możliwych do zdobycia mandatów w Sejmie oraz 99 w Senacie. Sukces był zupełny i porażający stronę komunistyczną.

     Dzisiaj pragniemy przypomnieć, często obecnie zapomnianych, uczestników tamtych wydarzeń, odtworzyć ich przebieg i zabezpieczyć dokumentację historyczną związaną z tymi wydarzeniami. Dlatego chcemy za Waszym pośrednictwem zwrócić się do członków NSZZ „Solidarność”, Komitetów Obywatelskich i wszystkich osób, które uczestniczły w przygotowaniu i prowadzeniu kampanii wyborczej w 1989 roku w Waszym Regionie, aby przekazali do Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zdjęcia, dokumenty i wspomnienia dotyczące tamtych wyborów parlamentarnych. Docelowo pragniemy zaprezentować zebrany materiał szerszej publiczności w postaci wystawy fotograficznej, czy w dalszej przyszłości opracowanego albumu czy monografii.

     W związku z tym proszę o przekazywanie pamiątek, zdjęć, ulotek, nagrań, plakatów z okresu komitetów obywatelskich Solidarności i pierwszych wyborów 1989 roku.

Kontakt: Wojciech Obremski - Region Zagłębie Miedziowe tel. 604589910