Porozumienie w KGHM zawarte !


W Lubińskiej siedzibie Spółki, 5 maja 2009r., w asyście kilkuset osobowej grupy pracowników Polskiej Miedzi, odbyło się spotkanie Zarządu KGHM z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym, które doprowadziło do podwyżek wynagrodzenia zatrudnionych w KGHM Polska Miedź S.A.

W drodze trudnych negocjacji, przy czynnym wsparciu pikietującej załogi pod oknami Biura Zarządu, która musiała wyłamać bramę, aby wejść na teren zatrudniającej ją Spółki, wypracowano Porozumienie na mocy którego nastąpi:

1. wypłacenie 12 maja br. - I raty nagrody w wysokości 3.500zł, na każdego zatrudnionego,

2. nie później niż do 15 września br. wypłacenie II raty nagrody w wysokości 1500 zł na każdego zatrudnionego,

3. wzrost o 2% odpisu na Pracowniczy Program Emerytalny,

4.wprowadzenie dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. do końca 2009r. pakietu medycznego.

Pełna treść zawartego Porozumienia znajduje się na stronie SKGRM NSZZ "Solidarność"