Kuźniar przewodniczącym Emerytów i Rencistów


Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe wybrali swojego przewodniczącego. Na miejsce zmarłego w styczniu Andrzeja Wyporkiewicza wybrano Zbigniewa Kuźniara.

Zbigniew Kuźniar jest działaczem Solidarności od roku 1980. Pełnił wiele funkcji związkowych na szczeblu zakładowym, regionalnym jak i krajowym

Kuźniar został wybrany także delegatem Regionu na Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

W zebraniu uczestniczyli Zbigniew Gałązka – przewodniczący Sekcji Krajowej Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność oraz Bogdan Orłowski przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność.