Posiedzenie Rady Sekcji


 

Rada Sekcji Regionalnej Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność Regionu Zagłębie Miedziowe ustaliło termin posiedzenia Delegatów Walnego Zebrania Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność, na którym przeprowadzone będą wybory uzupełniajace.. Delegaci wybiorą nowego przewodniczącego 9 marca o godz. 10.00 w siedzibie Sekcji przy ul. Libana 10 w Legnicy.

W zebraniu wyborczym obecność potwierdził przewodniczący Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" Zbigniew Gałązka.