XXIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”


Sztandarów nie zwijajcie - jeszcze nie czas! - mówił do zgromadzonych w białostockiej bazylice delegatów abp Sławoj Leszek Głódź.

Dzisiaj w Białymstoku rozpoczął się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". W obradach uczestniczy 344 delegatów.

Przed rozpoczęciem obrad delegaci uczestniczyli w uroczystości otwarcia wystawy poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce.

Podczas homilii metropolita gdański przypomniał historię białostockiej "Solidarności" i swoje z nią związki. - Zaniosłem pamięć o tej "Solidarności" na Wybrzeże - mówił. Odnosząc się do obecnej sytuacji w Polsce, metropolita gdański powiedział, że NSZZ "Solidarność" ze względu na swoją rolę ma szczególne prawo, oceniać relacje między pracodawcami i pracownikami. Sławoj Leszek Głódź przypomniał, że ciągle wielkim problemem i wstydem współczesnej Polski jest ubóstwo rodzin pracowniczych, rodzin wielodzietnych, niedożywienie dzieci.

Arcybiskup skrytykował również antyzwiązkową krucjatę i pozbawianie pracowników prawa do obrony swoich praw. - Idea społecznej solidarności zastępowana jest egoizmem. Pracą rządzi zysk. Wasza refleksja na polską pracą stanowi przedmiot troski kościoła - zapewnił metropolita gdański.

Na koniec metropolita gdański powtórzył słowa, które wypowiedział podczas uroczystości 31 sierpnia w Gdańsku: - Sztandarów nie zwijajcie, jeszcze nie czas!

Krajowy Zjazd Delegatów potrwa do jutra. Dzisiaj porządek obrad przewiduje sprawozdanie z prac Komisji Krajowej NSZZ "S" w okresie sierpień 2008 - sierpień 2009. Wieczorem delegaci wezmą udział w spotkaniu z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem.

 Jutro część obrad odbędzie się w panelach dyskusyjnych. Do dyskusji z delegatami zaproszeni zostali eksperci: dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, prof. Juliusz Gardawski, dr Ryszard Bugaj oraz Stephen Portet.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ "Solidarność". Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów. Delegaci wybierani są według klucza wyborczego uchwalanego przez Komisję Krajową. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący: zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Obecnie KZD liczy 344 delegatów.

Dział Informacji KK