To już 4 lata...


2 kwietnia cała Polska w modlitwie i skupieniu uczci czwartą rocznicę śmierci Papieża-Polaka. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia o godz. 21.37, żegnany przez miliony ludzi na całym świecie.

Wtedy zakończyła się wspaniała epoka w dziejach Kościoła i Polski. Jan Paweł II prowadził Kościół od 16 października 1978 r. Był pierwszym Polakiem i pierwszym nie-Włochem na Tronie Piotrowym od ponad 400 lat. Przełamał dotychczasowy wizerunek przywódców Kościoła. Jako pierwszy pielgrzymował po całym świecie, wzywał do miłości i jedności ludzi wszystkich wyznań.

Kochały Go miliony, a przede wszystkim kochali Go Polacy. Ojciec Święty nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach, zawsze myślami był przy Ojczyźnie. W ciągu 26 lat pontyfikatu odbył 8 pielgrzymek do Polski. W 1997 roku przybył do Legnicy gdzie odprawił Mszę Świętą na legnickim lotnisku. Od godz. 19 legniccy harcerze będą dzisiaj (2 kwietnia) )trzymali wartę pod Pomnikiem Jana Pawła II.

Delegacja Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" złożyła pod Pomnikiem Jana Pawła II kwiaty i zapaliła znicz.