Harmonogram spotkań Zarządu Regionu
w 2014 roku
 • 20 stycznia

 • 17 lutego

 • 17 marca

 • 14 kwietnia

 • 19 maja

 • 16 czerwca

 • 25 sierpnia

 • 15 września

 • 20 października

 • 17 listopada

 • 15 grudnia

 
 


Region Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

ul.  Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica         

 tel. 76 721 08 78  fax 76 721 08 88     

e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl