XX KZD NSZZ "SOLIDARNOSĆ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Zdjęcia: Wojtek Obremski