Zdjęcia: Wojtek Obremski

I Sesja Zwyczajna VI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ “Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe