Zdjęcia: Wojtek Obremski

 VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ “Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe