Turniej piłkarski o puchar przewodniczącego Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność