XXI KZD NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Wojtek Obremski