XXIV

 PIELGRZYMKA LUDZI PRACY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Zdjęcia: Wojtek Obremski