Zdjęcia: Wojtek Obremski

XXV PIELGRZYMKA  LUDZI PRACY