Zdjęcia: Wojtek Obremski

XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”