• XVIII Kongres KS E i R

   

  W dniach 09 - 11 września 2020 roku w Spale odbył się XVIII Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ ”Solidarność”.

   

  Read more
 • Posiedzenie Rady KS E i R

  Kolejne obrady Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów - 20 luty 2019 rok.

  Read more
 • Posiedzenie Rady KS E i R
  Posiedzenie Rady KS E i R

  W dniach 25 - 26 września 2019 roku w Grotnikach koło Łodzi odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ ”Solidarność”.

 

 

List do Przewodniczącej Komisji Europejskiej

 

Ms Ursula VON DER LEYEN

President 

European Commission 

Rue de la Loi / Wetstraat 200 

1049 Brussels 

Belgium

 

Stanowczo sprzeciwiamy się rażącym przypadkom eutanazji pensjonariuszy domów opieki w Szwecji w trakcie pandemii koronawirusa. Eutanazja polegała na dyskryminacji pensjonariuszy przez świadome i celowe pozbawienie ich fundamentalnego prawa człowieka – prawa do życia. Media opisują wielokrotne praktyki zaniechania podstawowej terapii w przypadku Covid-19, a w zamian stosowanie środków paliatywnych o działaniu pozbawiającym pacjenta wszelkich szans na przeżycie.

Jako ludzie Solidarności nigdy nie pozwolimy na tak haniebny regres człowieczeństwa i sprzeniewierzenie się wspólnemu, chrześcijańskiemu i humanitarnemu dorobkowi cywilizacyjnemu Europy. Dlatego oczekujemy od Komisji Europejskiej publicznego potępienia opisanych przypadków oraz prawne uniemożliwienie podobnych praktyk w każdym z krajów Unii Europejskiej. Domagamy się ukarania winnych i domagamy się analizy przestrzegania prawa człowieka do życia w Królestwie Szwecji, które jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku.

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady

Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

NSZZ „Solidarność”

Dariusz Kucharski

 

Ms Ursula VON DER LEYEN 

President 

European Commission 

Rue de la Loi / Wetstraat 200 

1049 Brussels 

Belgium

 

We strongly oppose the glaring euthanasia of nursing home residents in Sweden during the coronavirus pandemic. Euthanasia consisted in discrimination against residents by deliberately and intentionally depriving them of their fundamental human right - the right to life. The media describe the repeated practices of abandoning basic therapy for Covid-19, and instead use palliative drugs that deprive the patient of any chance of survival.

As people of Solidarity, we will never allow such a shameful regression of humanity and embezzlement of the joint, Christian and humanitarian heritage of Europe. That is why we expect the European Commission to publicly condemn the cases that have been described and to legally prevent similar practices in each of the European Union countries. We demand that the guilty be punished and we await an analysis of respect for the human right to life in the Kingdom of Sweden, which has been a member of the European Union since 1995.

 

yours sincerely,

Chairman of the Council

National Secretariat for Retirees and Pensioners

NSZZ "Solidarność"

Dariusz Kucharski