Msza św. w legnickiej Katedrze

W przeddzień 20 rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, została odprawiona Msza święta w legnickiej Katedrze. Inicjatorem mszy był Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. W uroczystej Mszy świętej uczestniczyło wielu przedstawicieli „Solidarności” reprezentujących różne zakłady pracy naszego regionu. Mszę świętą koncelebrowali księża z legnickiej katedry. Obecne były poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”: Regionu Zagłębie Miedziowe, Huty Miedzi Głogów, Huty Miedzi Legnica oraz Oddziału z Jawora.

Uczestnicy uroczystości z wielkim zainteresowaniem wysłuchali i obejrzeli prezentacji multimedialnej, która odbyła się w czasie kazania. W prezentacji pokazano sceny z życia jak i z pogrzebu Księdza Jerzego. Towarzyszyło temu oryginalne nagranie rozważań różańcowych księdza Jerzego wygłoszonych w kościele św. Braci Męczenników w Bydgoszczy w dzień uprowadzenia i zamordowania Księdza przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Prezentację przygotowali koledzy z „Solidarności” Huty Miedzi Głogów.

Po mszy delegacje „Solidarności” przeszły pod tablicę poświęconą Księdzu Jerzemu, która została wmurowana w 10 rocznicę śmierci, gdzie złożyły kwiaty. Uroczystą mszę uświetniła schola katedralna, która podczas składania kwiatów odśpiewała pieśń „Ojczyzno Ma”.

Wojciech Obremski