Inauguracja obchodów 25. rocznicy powstania „Solidarności”

29 maja 2005 r., w kościele św. Marcina w Jaworze, odbyła się msza święta w intencji NSZZ „Solidarność”. Zainaugurowała ona obchody 25 rocznicy Sierpnia i powstania „Solidarności” w Regionie Zagłębia Miedziowego. Kolejne jubileuszowe uroczystości odbędą się w Złotoryi, Głogowie, Lubinie i Legnicy. Potrwają one aż do września. Inicjatorem jaworskich uroczystości był komitet organizacyjny reprezentujący komisje zakładowe i międzyzakładowe z terenu miasta i powiatu. Uczestniczyli w nich mieszkańcy Jawora, członkowie organizacji zakładowych oraz Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Region Zagłębie Miedziowe z przewodniczącym Bogdanem Orłowskim na czele. Mszę celebrowali: ks. dziekan Jan Sowa, ks. prałat Zbigniew Tracz i ks. kanonik Waldemar Hawrylewicz. Rozpoczynając mszę ks. dziekan przypomniał, że w 1980 roku, jako pierwsi, zorganizowali strajk solidarnościowy pracownicy oddziału PKS Jawor. Największa organizacja zakładowa powstała jednak w Zakładach Kuzienniczych i Maszyn Rolniczych, Nieco później zorganizowali się nauczyciele, pracownicy Spółdzielni Inwalidów „Inprodus”, Okręgowego Zakładu Transportu i Maszyn Drogowych, Fabryki Wyrobów Emaliowanych „Fawem”, PSS „Społem”, Jaworskich Zakładów Chemii Gospodarczej, Jaworskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakładów Silników Centralnych „Diora”, Państwowego Ośrodka Maszynowego, Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma”, Cukrowni „Jawor”. W pięknym kazaniu ks. prałat nawiązał do historii powstania „Solidarności” i jej roli w przeobrażeniu Polski i Europy. Jak słusznie zauważył, to wizyta Jana Pawła II w 1979 r. stała się momentem zwrotnym na drodze do wolności i niepodległości. To wtedy padły pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Potem wszystko potoczyło się błyskawicznie. Narodziła się „Solidarność”, która była jednocześnie wolnym związkiem zawodowym, ruchem społecznym i moralnym. To był ruch żądający poszanowania życia, godności człowieka i godności pracy. Mało kto wtedy wierzył, że „Solidarność” w bezkrwawy sposób zburzy porządek pojałtański, zmieni mapę Europy, wprowadzi Polskę do NATO i Unii Europejskiej oraz wywrze tak znaczący wpływ na politykę globalną. Po skończonej mszy uczestnicy obchodów złożyli wieniec pod pomnikiem Jana Pawła II. Tej części uroczystości towarzyszyły słowa i melodia ulubionej pieśni papieża „Barki”, śpiewanej przez chór „Schola” pod kierownictwem Longina Wilczyńskiego. Następnie zebrani przeszli pod Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Tutaj złożono kolejny wieniec a głos zabrał przewodniczący Bogdan Orłowski, zwracając uwagę na choroby drążące nasze społeczeństwo - szczególnie bezrobocie. Przypomniał też o konieczności przekazywania młodym ludziom wiedzy o tym, czym jest „Solidarność” i jak wielka była jej rola w naszych najnowszych dziejach. Stanisław Witek "